Koa Camping ligger perfekt til for fuglekikking, og derfor samarbeider vi med Birdingbed. Fra vår campingplass er det kort vei til flere gode fuglelokaliteter, som for eksempel:

Cirka 8 km til Inderøy og Børgin. En helårslokalitet hvor det i trekktidene raster enorme mengder med gjess og ender. På vinterstid finner du et godt utvalg av sjøfugl her. Stedet er ideelt for overvintrende dykkender, dykkere, lommer og måker. Dette skyldes blant annet at en sterk tidevannsstrøm i området, Straumen, ikke fryser til om vinteren.

Cirka 9 km til Ørin Naturreservat. Her raster tusenvis av gjess og ender i trekktidene, i tillegg til et stort antall vadere. Sjeldne trekkgjester, som for eksempel tundragås og lappspove, sees her hvert år.

Cirka 10 km til Rinnleiret Naturreservat, som er en utmerket rasteplass under trekket for ender og vadefugler. Til og med arktiske vadefugler som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe, sandløper, polarsnipe og sotsnipe er regelmessige gjester her. Det overvintrer også en del fugler i området.

Ca 13 km til Leksdalsvatnet, som er det viktigste ferskvannet i fuglesammenheng i Trøndelag. Av hekkende arter finner du blant annet en del arter som ellers ikke er så vanlige i denne landsdelen. Noen eksempler er toppdykker, horndykker, sothøne og hettemåke.

Utover dette finnes det også en rekke andre interessante fuglelokaliteter i nærheten. Du kan se bilder, og lese mer om de ovennevnte stedene og andre lokaliteter, hos vår samarbeidspartner www.birdingbed.no.